امتیازات کنگره

امتیازات کنگره برای مقالات پذیرفته شده

 

1ـ چاپ مقالات پذیرفته شده در کنگره به صورت علمی ـ پژوهشی .

2ـ چاپ مقالات پذیرفته شده در کنگره به صورت  ISC .

3ـ چاپ مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات کنگره.

4ـ صدور گواهی علمی پژوهشی و ISC برای محققانی که مقاله آنها مورد پذیرش واقع شده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به دبیرخانه کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی می باشد.

طراحی و هاست شده در پارس راد